• Ring og send SMS/MMS til familien uten at det koster noe
 • Ingen månedlig kostnad
 • Kun én faktura
 • Ring hjem selv om kontantkortet er tomt

Trådløs Familie

Med Telia Trådløs Famille kan dere være opptil 6 medlemmer som ringer og sender meldinger til hverandre, helt uten kostnader. Har far eller mor et bedriftsabonnement kan det tilknyttes slik at de andre familiemedlemmene ringer denne gratis. Tjenesten koster ingenting og åpner for at de viktige samtalene fra tomme kontantkort kommer frem på fredagskvelden.

Familien eller vennegjengen mottar kun én faktura, og hvert medlem velger fritt det abonnementet som passer for seg.

Kjenner dere en annen Trådløs Familie som dere har tett kontakt med? Ved å knytte sammen to Trådløse Familier kan dere være opptil 12 stykker som  ringer kostnadsfritt til hverandre. Ring oss på 05050 og vi ordner resten.

Disse vilkårene gjelder Telia Trådløs Familie, og kommer i tillegg til Telias generelle abonnementsvilkår.

 • Alle medlemmer i en Trådløs Familie må være Telia-kunder.
 • Ett av medlemmene må være administrator (juridisk eier) for alle abonnementene som inngår i løsningen. Dette innebærer at det juridiske og økonomiske ansvaret for alle abonnementene overføres til administratoren. Administrator må være over 18 år og ha et fakturabasert privat telefonabonnement. Én felles faktura (samlefaktura) for alle medlemmene i løsningen sendes til administrator.
 • En Trådløs familie kan bestå av totalt 6 medlemmer, inntil 3 av medlemmene kan ha kontantkort.
 • I tillegg kan to Telia bedriftsabonnement (assosierte medlemmer) tilknyttes. Disse kan nås kostnadsfritt av de andre medlemmene, mens for bedriftsabonnenten gjelder ordinære priser.
 • Etter opprettelse av avtale står hvert enkelt medlem fortsatt fritt til å disponere abonnementet uten administrators samtykke. Dette innebærer blant annet at medlemmer kan:
  • Bruke abonnement, herunder kjøp av tilleggstjenester, innholdstjenester, påfyll av kontantkort etc.
  • Kjøpe telefon som innebærer forlengelse av avtaletid på abonnementet.
  • Endre abonnementstype (medlem/bruker må være fylt 18 år).
 • Begrensninger vil imidlertid gjelde for medlemmer som ikke er myndige. Det er administrator sitt ansvar å påse at medlemmene er registrert med korrekt navn og fødselsdato.
 • Ved manglende betaling vil samtlige abonnement knyttet til løsningen bli sperret. 
 • Dersom et medlem bestiller eller allerede har spesifisert faktura vil denne bli sendt sammen med samlefakturaen til kunden. Medlemmer med andre privatabonnement kan velge å fjerne spesifisert faktura.
 • Det er ikke gratis å sende SMS til medlemmer fra Min side. Kostnad blir belastet faktura i henhold til abonnement.
 • Hvem kan være med i Trådløs Familie?

  Alle Telia privatkunder kan være med i Trådløs Familie. Det må knyttes sammen minimum 2 og kan være inntil 6 medlemmer i løsningen. 3 kontantkort kan knyttes til løsningen.

 • Hvordan opprettes en TF?

  En Trådløs Familie opprettes enten via Min Side, i en av våre butikker eller ved å ringe til Kundeservice på tlf 05050. For å opprette en Trådløs Familie må et av medlemmene være administrator. Denne personen må være over 18 år og ha et fakturabasert privatabonnement og vil være ansvarlig for løsningen. Dette innebærer at man er juridisk og økonomisk ansvarlig for alle privatabonnement som er knyttet sammen i den Trådløse familien.

 • Kan man knytte bedriftsabonnement til en Trådløs Familie?

  Ja, inntil to Telia bedriftsabonnement kan knyttes til løsningen som assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer kan ikke ringe eller sende SMS gratis innen familien. Det er gratis å ringe og sende SMS til assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer kommer i tillegg til de 6 andre medlemmene i familien. Assosierte medlemmer kommer ikke på samlefaktura.

 • Hvordan legger man til nye eller fjerner medlemmer som inngår i løsningen?

  Nye medlemmer kan legges til på Min side så fremt man ikke har nådd maks grense på antall medlemmer. Dersom det ikke er flere plasser kontaktes Kundeservice på 05050. For å innlemme bedriftsabonnement kontaktes Kundeservice på 05050. For å fjerne medlemmer kontaktes Kundeservice på 05050.

 • Må alle i familien bo på samme adresse?

  Nei, det er ikke nødvendig. Medlemmer av husstanden kan bo på ulike steder, men alle abonnement kommer på samlefaktura til den økonomiske og juridiske ansvarlige for Trådløs Familie.

 • Er det avtaletid på løsningen?

  Nei, det er det ikke og ingen forpliktelser for kunde.

 • Er det gratis å sende SMS til familien fra Min side?

  Nei, utover de ordinære 25 SMS-ene som er gratis fra Min side gjelder priser i henhold til abonnement.

Tjenesten er gratis

Bestill Trådløs Familie på Min side. Er du ikke Telia-kunde, ring Kundesenteret på 05050.