Undersøkelse fra NetCom

NetCom gjennomfører i disse dager en stor kundeundersøkelse, og denne er ett viktig ledd i vårt forbedringsarbeid.

Svindelforsøk på e-post og SMS

Det foregår for tiden svindelforsøk der noen opplever å få en e-post eller SMS fra noen som utgir seg for å være NetCom

NetCom endrer prisene til spesialnummer

Prisene inkl. mva og gjelder alle NetComs privat- abonnement, med unntak av YoungTalk, Full Kontroll og Kontant som ikke endres.

NetCom endrer prisene til opplysningstjenester

Pa bakgrunn av økte kostnader endres oppstartsprisen på følgende opplysningstjenester.

Svindelforsøk på e-post

I det siste har mange mottatt e-post fra noen som utgir seg for å være NetCom. Denne bør slettes umiddelbart.

NetCom endrer prisene til opplysningstjenester

På bakgrunn av økte kostnader endres prisene på opplysningstjenester med virkning fra og med 15. juli 2013.

Tomme e-post med .exe-fil eller zip-fil vedlagt

Det sendes for tiden ut spam, som tilsynelatende kommer fra våre kunder.

Viktig arbeid i nettet natt til søndag 17. mars

Kommende helg oppgraderes sentrale deler av mobilnettet for å øke robusthet og kvalitet. Arbeidet gjennomføres natt til søndag (rundt kl 0300), og er grundig testet og forberedt i forkant.

Mottatt kundeundersøkelse fra NetCom?

Enkelte kunder mottar i disse dager en kundeundersøkelse fra NetCom. Denne har avsenderadresse teli1205a@ccsurvey.com eller teli1201a@ccsurvey.com.

Prisendringer

Prisendring på utgåtte kontantkort og samtaler til spesialnummer.

NetCom forbedrer fakturaen til bedriftskunder

Vi har gjort fire endringer på fakturaen slik at dere lettere kan finne ut hva dere betaler for, samt en endring som kan forenkle kommunikasjonen vedrørende samtaler på fakturaen deres.

NetCom forbedrer fakturaen til privatkunder

Vi har gjort to endringer på fakturaen slik at du lettere kan finne ut hva du betaler for, samt 1 endring som kan forenkle kommunikasjonen vedrørende samtaler på fakturaen din.

Prisendring på Venner og Snakkepakke

Fra 10.mai 2010 endrer NetCom månedsavgiften på tjenestene Venner og Snakkepakke til henholdsvis kr 39,- og 229,-.

Prisendring YoungTalk og YoungTalk Plus

Fra 1.april 2010 endrer NetCom oppstartsavgiften på YoungTalk og YoungTalk Plus fra kr 0,69,- til kr 0,89,-.

Diverse prisendringer fra 1.mars 2010

Fra 1. mars 2010 endres prisene på flere av våre private prisplaner.

Endring på faktura: innenlandssamtaler splittes opp

Fra 1.desember 2009 splittes innenlandssamtaler i følgende 3 samtaletyper; NetComs nett, Fastlinje og Telenor mobil.

Forsikringspremien økes

På grunn av endringer i markedet endres forsikringspremien fra 35,- til 40,- fra 1. januar 2010 på NetCom Forsikring.

Fakturagebyret økes

Fra den 20. april 2009 økes fakturagebyret fra 35,- til 39,-. Prisene er inkludert mva. Endringen gjelder alle privatkunder.

Bruddgebyr for Ucan2 Soho

Fra den 1. februar 2009 endres bruddgebyret for Ucan2 Soho abonnement med binding i telefon fra - 1500,- til 2400,- (inkl. Mva).

Startpris NetCom Venner

Fra den 1. januar 2009 endres startprisen for NetCom Venner, fra kr 0,69 til kr 0,89 inkl.mva. Øvrige priser for tjenesten er uendret.

Endring av fakturatekst

NetCom endrer fakturatekst på samtaler til Tele2, Ventelo, Network Norway, MTU Nett, Barablu, Jernbaneverket, TDC og tilbydere som har avtale med disse nettoperatørene.