Når MMS ikke fungerer

De fleste telefoner leveres klare til å bruke MMS, men noen ganger fungerer det ikke som det skal. Her løsningen på vanlige problem:

Jeg får verken sendt eller mottatt MMS

Slå av WiFi

For at MMS skal fungere må mobildata (pakkedata) være aktiv på telefonen din. For å vite om mobildata fungerer kan du se etter et symbol som viser 4G, 3G, H, H+ eller E ved siden av dekningsindikator på skjermen din. Hvis du ikke ser symbolet:

  • prøv å deaktivere WiFi (dette overstyrer tilgangen til mobildatanettverk), eller
  • aktiver mobildata (pakkedata) i telefonens nettverksinnstillinger

Innstillinger for MMS

De fleste telefoner leveres klare for å bruke MMS, men dersom du mangler riktig konfigurasjon på din telefonen, kan du:

Dersom mobilen ikke lagrer de automatiske innstillingene, prøv manuelt oppsett.

Test sending / mottak

Send en MMS til deg selv (fra og til ditt nummer), på den måten kan du teste om både sending og mottak av MMS fungerer.

MMS kommer ikke frem til enkelte nummer

Dersom din MMS står som sendt, men mottaker ikke har fått MMS, er det mest sannsynlig på grunn av mottakers dekning. I slike tilfeller må mottaker feilsøke. Se feilsøkingstips over.

Generelt om MMS

  • MMS kan sendes både til mobilnummer og e-postadresser
  • Sender du MMS fra et tilleggskort (trillingSIM) vil nummeret (skyggenummer) som tilhører dette SIM-kortet vises hos mottaker 
  • Skriv så mye tekst du orker i en melding
  • Send flere bilder i samme melding
  • Gratis å motta i Norge
  • Fri bruk av MMS i alle våre Smart abonnement i Norge. Kr 1,99 per MMS med andre abonnement

MMS til utland

Du kan sende MMS til de landene Telia har avtale med. Sjekk listen over land og operatører du kan sende MMS til:

Liste over MMS-operatører

Var denne siden nyttig?
Ja
Nei