Når PIN-koden er glemt er PUK løsningen

Hvert SIM-kort har en unik PUK-kode. Denne brukes når du har blokkert SIM-kortet, for eksempel ved å taste feil PIN-kode 3 ganger.

Hva er PIN-kode?

 • Din PIN-kode er en firesifret kode som er tilknyttet SIM-kortet ditt. Hvert SIM-kort har en unik PIN-kode som du får sammen med ditt SIM-kort - se skrapefelt på den store plastbrikken som SIM-kortet sitter fast i når du mottar det.

 • Når PIN-koden er aktivert må du taste inn denne hver gang du skrur på telefonen.

 • Det er mulig å endre PIN-koden til en selvvalgt, firesifret kode. Fremgangsmåten for å gjøre dette er forskjellig avhengig av telefontype og er beskrevet i brukermanualen som følger telefonen.

 • PIN-koden er ikke å finne på Min side. Hvis du har glemt PIN-koden, er det PUK-koden du skal bruke for å åpne SIM-kortet igjen, for så å lage ny PIN-kode.

Hva er PUK-kode?

 • PUK-kode er en åttesifret kode som er tilknyttet SIM-kortet ditt. Hvert SIM-kort har en unik PUK-kode som du får sammen med ditt SIM-kort.

 • PUK-koden vil du trenge dersom du har blokkert SIM-kortet, for eksempel ved å taste feil PIN-kode 3 ganger.

 • Det er ikke mulig å endre PUK-koden for ett og samme SIM-kort.

Her finner du PUK-koden din:

 • Under Detaljer på oversiktssiden på Min side, hvis du allerede er registrert som bruker.

 • I forsendelsen som fulgte med SIM-kortet. Se skrapefeltet på baksiden av den store plastbrikken.

 • I Telia-butikker ved fremvisning av legitimasjon

 • Via kundesenteret (mot kontrollspørsmål, enkelte begrensninger gjelder).

PIN- og PUK-koden skal behandles på lik linje som andre personlige koder, da tilgang til disse kan medføre misbruk av ditt abonnement.

Var denne siden nyttig?
Ja
Nei