PIN- og PUK-kode

Når PIN-koden er glemt trenger du din PUK-kode
Mer om PIN og PUK.

Bestille SIM-kort

Blir SIM-kortet ødelagt kan du enkelt bestille nytt.
Mer om bestilling av SIM.

Aktivere SIM-kort

SIM-kortet må aktiveres før du kan bruke det
Her ser du hvordan du gjør det.

Mikro og Nano

Hva skiller de ulike SIM-kortene?
Mer om Mikro og Nano.

Feilmeldinger

Hva gjør du når SIM-kortet ikke fungerer?
Mer om feilmeldinger.

Tilbake