Her ser du et eksempel på hvordan en faktura fra oss ser ut, og hva de ulike postene betyr. Hvis det er din egen faktura du vil se på finner du den på Min Side.

 

Se din faktura

 

Side 1
Side 2
Side 3
Bild
Fakturanummeret er unikt for hver faktura. Du kan oppgi dette nummeret når du kontakter kundesenteret for fakturaspørsmål.
Den dato fakturaen produseres hos Telia.
Dato for betalingsfrist. Dersom du er for sen med betalingen, vil du bli belastet med gebyr og renter på neste faktura.
KID er kundeidentifikasjon ved betaling. Dette er likt hver måned, og er det samme som ditt kundenummer. Oppgi gjerne KID dersom du kontakter Telia kundesenter.
Oversikt over de forskjellige typer bruk som medfører kostnad. Bruk er fakturert en måned tilbake fra fakturadato. SMART-abonnement og Fastpris har inkluderte minutter, SMS og mobildata, derfor vil fakturaen kun ha en kostnad tilknyttet denne bruken dersom man overstiger inkludert kvote.
Faste avgifter faktureres alltid forskuddsvis. Ved endring av abonnement vil forhåndsbetalte avgifter bli tilbakeført. Ved kansellering vil forskuddsbetalte avgifter ikke bli tilbakeført.
Dette kan være påfyll av ringetid, nedbetaling av telefon, innmeldingsavgift, bestilling av SIM-kort. Ved åpning av nytt abonnement og opprettelse av noen tilleggstjenester vil du bli belastet med innmeldingsavgift. Ved for sen betaling kan det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Hvis ditt abonnement blir sperret pga manglende betaling, vil det ved gjenåpning påløpe gebyr. Avgifter merket (K) er avgifter på kundenummer.
Viser beløpet som skal betales for denne fakturaperioden.
Fakturanummeret er unikt for hver faktura. Du kan oppgi dette nummeret når du kontakter kundesenteret for fakturaspørsmål.
Den dato fakturaen produseres hos Telia.
Innbetalingens referanse, også kalt KID-nummer. KID må benyttes ved betaling, slik at din betaling blir registrert på riktig kundenummer. Dersom KID ikke benyttes vil Telia få problemer med å registrere din betaling.
Beløpet som skal betales i kroner og øre.
Innbetalingens referanse, også kalt KID-nummer. KID må benyttes ved betaling, slik at din betaling blir registrert på riktig kundenummer. Dersom KID ikke benyttes vil Telia få problemer med å registrere din betaling.
Dette er Telias kontonummer og skal alltid benyttes til betaling av fakturaer.
Bild
Samtaler til andre Telia-kunder. Dersom du ringer for mer enn det som er inkludert i ditt abonnement, vil du bli belastet for øvrig mengde. Dette beløpet finner du i tjenesteoversikten på side 3.
Samtaler til kunder hos andre teleoperatører som benytter Telia sitt mobilnett, for eksempel Chess.
Samtaler til fasttelefoner innenlands.
Samtaler til kunder av Telenor.
Samtaler til kunder av andre mobiloperatører enn Telia og Telenor.
Samtaler til telefontjenester som har egne takster, 4-sifrede nummer. Se Spesialnummer for prisoversikt.
Samtaler til telefontjenester som har egne takster, 5-sifrede nummer. Se Spesialnummer for prisoversikt.
Samtaler til telefontjenester som har egne takster, 800-815-numre. Se Spesialnummer for prisoversikt.
Samtaler som settes over fra opplysningstjenester.
Ordinære tekstmeldinger/SMS som er sendt i perioden.
Meldinger som inneholder bilde, lyd eller video. MMS har andre takster enn SMS.
En innholdstjeneste er digitalt innhold som man kjøper via mobilen. Det kan være spill, stemmeavgivning via mobil, chat, ringetoner eller varslingstjenester. Du kan til enhver tid stoppe et abonnement på en innholdstjeneste ved å sende kodeordet STOPP til avsendernummeret for den aktuelle tjenesten. For mer informasjon, se Innholdsleverandører.
Ekstra datakvoter bestilt via SMS / på nett, etter at ordinær kvote er oppbrukt.
Varer og tjenester kjøpt via mobilen. Eksempelvis parkeringsbillett, bussbillett, avis eller andre varer og tjenester. Om du har spørsmål vedrørende slike kjøp, ta kontakt med Telia eller leverandør. Se Ofte stilte spørsmål for oversikt over leverandører.
Mobildata er datatrafikk over mobilnettet. Dersom du bruker et trådløst nettverk/WiFi vil datatrafikken ikke gå gjennom mobilnettet, og dermed ikke generere kostnader hos Telia.
Månedsavgift for abonnementet til bruker 1 med SMART Pluss. Månedsavgift faktureres alltid forskuddsvis.
Månedsavgift for abonnementet til bruker 2 med Mobilt Hjemmebredbånd 4G. Månedsavgift faktureres alltid forskuddsvis.
Månedsavgift for mobilforsikring, bruker 1 - Forsikring Large. Månedsavgift faktureres alltid forskuddsvis.
Spotify Premium månedsavgift, bruker 1. Månedsavgift faktureres alltid forskuddsvis.
Med Spotify Premium og 12 måneder binding til SMART Pluss, får man 500 MB ekstra data pr måned i hele bindingstiden.
Månedsavgift for tjenesten Trilling-SIM, bruker 1. Se Trilling-SIM.
Gebyr belastet på kundenummer ved for sen betaling av forrige faktura.
Forsinkelsesrenter på kundenummer ved forsinket betaling av forrige faktura.
Fakturagebyr på kundenummer for utsendelse av papirfaktura. Ved opprettelse av efaktura eller e-postfaktura påløper ingen gebyrer. Efaktura opprettes i din nettbank. E-postfaktura opprettes på Min side.
Telia selger subsidierte mobiltelefoner. Det vil si at du får en månedlig nedbetaling av telefonen i 12 måneder. I tjenesteoversikten på side 4 vil det fremkomme hvor mange måneder som gjenstår av nedbetalingen.
Bild
Tjenestespesifikasjon forklarer hva hver enkelt bruker har brukt i fakturaperioden.
SMART-abonnement har inkluderte minutter, SMS og mobildata, derfor vil fakturaen kun ha en kostnad tilknyttet denne bruken dersom man overstiger inkludert kvote.
Mobilt Hjemmebredbånd 4G har datakvote inkludert i månedsavgiften, derfor vil fakturaen kun ha en kostnad tilknyttet forbruk dersom man overstiger inkludert kvote og velger å kjøpe ekstra data.

Vanlige spørsmål om faktura

Hvorfor er første faktura høyere enn forventet?

Dette kan skyldes faste avgifter. Vi fakturerer faste avgifter fra den dato du ble kunde frem til en fastsatt fakturadato, samt for neste fakturaperiode. Dermed kan du være fakturert for faste avgifter for mer enn én periode. Dette kan du selv se på spesifikasjonen på din faktura. På neste faktura vil du imidlertid kun få faste avgifter for én periode.

Hva er KID og kontonummeret jeg skal bruke til betaling av min faktura?
  • Kontonummeret du benytter for å betale din Telia-faktura er 6005.06.72525

  • KID kan du finne 3 steder: på selve fakturaen (side 1, se KID), på Min side, eller ved å ringe vår selvbetjeningstelefon på 455 00 000 (gratis fra ditt Telia-abonnement). KID-nummeret har 9 sifre, og er det samme som ditt kundenummer.

Hva er Varer og tjenester?

Varer og tjenester kan kjøpes via mobilen, og kan eksempelvis være parkeringsbilletter, bussbilletter og aviser.

Hva er Innholdstjenester?

En innholdstjeneste er digitalt innhold som man kjøper via mobilen. Det kan være spill, stemmeavgivning, chat, ringetoner eller varslingstjenester. 

Noen innholdsleverandører tar betalt for abonnement som automatisk løper med månedlige kostnader. Du kan stoppe et slikt abonnement ved å sende SMS med kodeord <stopp> til avsendernummeret. Her finner du liste over innholdsleverandører og nummer.

Hvordan får jeg spesifisert faktura?

Du kan bestille Samtalespesifikasjon på Min side, eller ved å kontakte kundeservice.

Hvis du har elektronisk faktura (eFaktura eller e-postfaktura), koster det ingenting å ha spesifisert faktura. Har du papirfaktura, vil Samtalespesifikasjon koste 20,- pr måned.

Hvordan kan jeg endre fakturaadressen?

Dersom du er eier av abonnementet, kan du logge inn på Min side og endre adressen der. 

Hvis du ikke har tilgang til endringer via lenken over, betyr det at du ikke er eier ifølge opplysningene som er registrert på Min side - og da er det kun brukeradressen du kan endre der selv. Eier av abonnementet kan i så fall enten gjøre endringen på fakturaadressen via Min side, eller kontakte kundeservice for hjelp.

Kan jeg få avdragsordning?

Kontakt kundeservice for å søke om avdragsordning. En avdragsordning koster kr 90,- og blir belastet påfølgende faktura.

Kan jeg endre forfallsdato på fakturaen?

Dersom du er en privatkunde, og ikke er underlagt noen spesialavtale, kan du fritt endre forfallsdato. Vi har 5 forfallsdatoer hver måned. Kontakt kundeservice for å endre forfallsdato.

Er du bedriftskunde gjelder egne vilkår. Kontakt Kundeservice Bedrift for hjelp.

Hva skjer hvis faktura ikke betales?
  • Trinn 1: Inkassovarsel sendes ut.

  • Trinn 2: SMS-varsel sendes ut.*

  • Trinn 3: Saken oversendes til inkassobyrå.

  • Trinn 4: Abonnementet sperres for utgående samtaler. Samtaler til nødnummer fungerer.

*SMS sendes ikke hvis nummeret det gjelder er kansellert. Vi sender heller ikke ut SMS til kunder som har avdragsordning eller betalingsutsettelse.

Hva er kredittgrense?

Ved opprettelse av abonnement får alle Telias kunder tildelt en kredittgrense. Denne fungerer som en sikkerhet for Telia for å begrense eventuelle tap som følge av for eksempel misbruk eller manglende betalingsevne. Kredittgrensen er et internt verktøy som benyttes av Telia og fungerer ikke som en garanti for deg som kunde.

Du vil bli varslet dersom du nærmer deg grensen, og ved overskridelse kan abonnementet ditt sperres.

Hvorfor har jeg mottatt faktura etter at jeg sa opp mitt abonnement?

Faste avgifter faktureres alltid på forskudd, mens bruk (som for eksempel utenlandsbruk) faktureres alltid på etterskudd. Etter at du har sagt opp ditt abonnement blir du fakturert for månedsavgift ut inneværende fakturaperiode, samt eventuelt forbruk utover det forbruket som er inkludert i abonnementet etter forrige faktura og frem til oppsigelsesdato. Det er dette du mottar sluttfaktura for, etter at du har sagt opp ditt abonnement.

Hvorfor har jeg blitt belastet for en tjeneste jeg har sagt opp?

Ved oppsigelse av en tjeneste (ikke selve abonnementet), vil du kunne bli fakturert for månedsavgift for den aktuelle tjenesten ut inneværende fakturaperiode. Men ved neste avregning etter at tjenesten er sagt opp, vil det bli kreditert slik at du i praksis ikke betaler for tjenesten etter den dagen den ble slettet.

Hva trenger jeg når jeg skal betale faktura fra utlandet?
  • Org.nummer: NO 951 589 888

  • Kontonummer: 6005 06 72525

  • Swift: NDEANOKK

  • IBAN: NO82 6005 06 72525

Var denne siden nyttig?
Ja
Nei