Fast trekk med avtalegiro

Med avtalegiro blir fakturabeløpet automatisk trukket fra din bankkonto på forfallsdato. Du mottar likevel fakturaen i posten, eller som eFaktura eller e-postfaktura.

Slik bestiller du avtalegiro

 1. Kontakt banken din for å opprette avtalegiro. Har du nettbank kan du opprette avtale der.
 2. På avtalegiroen må du oppgi KID-nummeret ditt. Dette finner du på Telia-fakturaen og består av 9 siffer.
 3. Du må også oppgi Telias kontonummer. Dette er 6005.06.72525.

Vilkår:

Så lenge du mottar faktura med gul giro, må denne betales på vanlig måte. Når avtalegiro er aktivert, vil du motta faktura uten gul giro, med påskriften "Din konto vil bli debitert i henhold til avtale". Denne fungerer som varsel om trekk. Husk at du betaler kr 49,- i gebyr for denne papirutsendelsen.Dersom du har eFaktura eller e-postfaktura vil du ikke bli fakturert fakturagebyr for denne utsendelsen, da denne vil sendes elektronisk. Avtalegiro er en betalingstjeneste levert og administrert av Nets.

Vi gjør oppmerksom på at Telia ikke administrerer din avtalegiro. Alle endringer administreres av kunden selv i nettbank, telefonbank eller i en bankfilial.

Vanlige spørsmål om Avtalegiro

Hvor kan jeg se fakturaen min?
 • Du kan se regningen på Min side
 • Med e-postfaktura har du fakturaer tilgjengelig i e-posten
 • Med eFaktura er fakturaer tilgjengelig i nettbanken din
Hvordan kan jeg unngå fakturagebyr?

Dersom du vil slippe papirgebyr på kr 49 kan du opprette avtale om avtalegiro i kombinasjon med eFaktura eller e-postfaktura. Dette kan du bestille på Min side, hos kundesenteret eller i nettbanken din.

Hvordan kan jeg sjekke om fakturaen er betalt?
 • Sjekk om regningene er betalt på Min side
 • Ring kontofonen på 455 00 000, eller
 • Logg inn i din nettbank for å se kontoutskrift
Hvordan kan jeg stoppe trekk?

Du kan stoppe trekk i nettbanken, eller ved å kontakte banken din.

Hvordan kan jeg avslutte avtalegiro?

Avtalegiro sies opp i din nettbank eller ved å kontakte banken din.

Hva om jeg ikke har dekning på kontoen min?

Dersom du ikke har dekning på konto vil banken forsøke å trekke beløpet for en gitt periode. Hvis det fremdeles ikke er dekning på konto vil du få melding fra banken din om at regningen ikke er betalt. Telia sender ut betalingspåminnelse etter gjeldende vilkår.

Hvor finner jeg KID-nummer?

KID-nummer finner du nederst til venstre på fakturaen din. KID-nummer er identisk med ditt kundenummer/eFakturareferanse hos Telia.

 • Når du registrerer avtalegiro bruker du KID-nummer som referanse.

 • Dersom du har flere kundenummer hos Telia, må du tegne en avtalegiro for hvert enkelt kundenummer/KID.

 • Når vi sender trekk til Nets gjør de en avsjekk om det er registrert avtalegiro på din KID, og kobler trekkoppgaven mot det bankkontonummeret Nets har registrert.

Hvordan setter jeg beløpsgrense?

Du angir selv beløpsgrense når du oppretter avtalegiro, enten det gjøres i nettbank eller i bankfilial.

Vanlige spørsmål om faktura

Hvorfor er første faktura høyere enn forventet?

Dette kan skyldes faste avgifter. Vi fakturerer faste avgifter fra den dato du ble kunde frem til en fastsatt fakturadato, samt for neste fakturaperiode. Dermed kan du være fakturert for faste avgifter for mer enn én periode. Dette kan du selv se på spesifikasjonen på din faktura. På neste faktura vil du imidlertid kun få faste avgifter for én periode.

For mer informasjon om din faktura kan du se fakturaforklaring.

Hva er KID og kontonummeret jeg skal bruke til betaling av min faktura?
 • Kontonummeret du benytter for å betale din Telia-faktura er 6005.06.72525

 • KID kan du finne 3 steder: på selve fakturaen (side 1, se KID), på Min side, eller ved å ringe vår selvbetjeningstelefon på 455 00 000 (gratis fra ditt Telia-abonnement). KID-nummeret har 9 sifre, og er det samme som ditt kundenummer.

KID-nummeret stemmer ikke - hva nå?

Sjekk at du har tastet inn KID-nummeret som står på fakturaen. KID-nummeret er identisk med kundenummeret ditt, endrer seg ikke fra faktura til faktura, og har 9 siffer. 

Hvor på fakturaen ser jeg beløpet som skal betales?

Beløpet du skylder for hver faktura, står på side 1 på fakturaen, med ordlyden "Påløpt denne faktura". Det er dette beløpet du skal betale.

Merk at hver faktura kun gjelder én fakturaperiode (1 måned). Dersom det er forfalte beløp i tillegg, vil dette ikke oppgis på nye fakturaer som sendes. Oversikt over forfalte beløp vil være tilgjengelig på Min side hvis du logger inn som eier av abonnementet. Se kontobalanse for å se om du er ajour med betaling. Er kontobalanse 0,-, betyr det at det ikke er noen ubetalte fakturaer på ditt kundenummer.

Hvor får jeg oversikt over hva jeg skylder?

Hvis du er eier av abonnementet, kan du se oversikt over alt som er fakturert på Min side. Der ser du også status på om fakturaene er betalt eller ikke, og beløpet for hver faktura. Du kan også se kontobalanse. Står den i 0,-, betyr det at du ikke har noen ubetalte fakturaer på kundenummeret ditt.

Merk at dersom du er logget inn som bruker, vil du ikke ha tilgang til lenken over. Du kan i så fall se fakturaoversikten her - men da kun for det nummeret du har logget inn med. Dersom eier av kundenummeret ikke er registrert som bruker av noen numre, ta kontakt med kundeservice.

Hva er Varer og tjenester?

Varer og tjenester kan kjøpes via mobilen, og kan eksempelvis være parkeringsbilletter, bussbilletter og aviser.

Hva er Innholdstjenester?

En innholdstjeneste er digitalt innhold som man kjøper via mobilen. Det kan være spill, stemmeavgivning, chat, ringetoner eller varslingstjenester. 

Noen innholdsleverandører tar betalt for abonnement som automatisk løper med månedlige kostnader. Du kan stoppe et slikt abonnement ved å sende SMS med kodeord <stopp> til avsendernummeret. Her finner du liste over innholdsleverandører og nummer.

Hvordan får jeg spesifisert faktura?

Du kan bestille Samtalespesifikasjon på Min side, eller ved å kontakte kundeservice.

Hvis du har elektronisk faktura (eFaktura eller e-postfaktura), koster det ingenting å ha spesifisert faktura. Har du papirfaktura, vil Samtalespesifikasjon koste 20,- pr måned.

Hvordan kan jeg få eFaktura?

Du oppretter eFaktura i nettbanken din. Se forklaring på hvordan du gjør dette på vår veiledningsside for eFaktura.

Hvordan kan jeg få e-postfaktura?

Eier av kundenummeret kan logge inn på Min side og bestille e-postfaktura der. Se valg for Fakturamottaker, og huk av for e-postfaktura. Når du har gjort dette, får du opp et felt nedenfor som sier at du har gjort endringer. Trykk "Lagre" for å bekrefte endringen.

Hvis du ikke er eier, eller ønsker hjelp til å registrere e-postfaktura, ta kontakt med kundeservice.

Hvordan kan jeg unngå fakturagebyr?

Fakturagebyr gjelder dersom du har papirfaktura. Velger du derimot elektronisk faktura, slipper du dette gebyret.

Du kan velge mellom:

Både eFaktura og e-postfaktura kan kombineres med avtalegiro.

Merk at om du har papirfaktura fra før, og oppretter avtalegiro uten enten e-postfaktura eller eFaktura, vil du fremdeles motta fakturagrunnlaget på papir, og dermed også fakturagebyr.

Hvor kan jeg finne ut om min betaling er registrert?
 • Ring vår selvbetjeningstelefon på 455 00 000 og velg 2 for Faktura. Du vil få opplest dine siste innbetalinger og ubetalte fakturaer.

 • Om du som eier av nummeret ditt er logget inn på Min side, vil du under Forbruk / faktura finne saldorapport. Den gir deg oversikt over fakturaer og innbetalinger.

Hvordan kan jeg endre fakturaadressen?

Dersom du er eier av abonnementet, kan du logge inn på Min side og endre adressen der. 

Hvis du ikke har tilgang til endringer via lenken over, betyr det at du ikke er eier ifølge opplysningene som er registrert på Min side - og da er det kun brukeradressen du kan endre der selv. Eier av abonnementet kan i så fall enten gjøre endringen på fakturaadressen via Min side, eller kontakte kundeservice for hjelp.

Kan jeg få avdragsordning?

Kontakt kundeservice for å søke om avdragsordning. En avdragsordning koster kr 90,- og blir belastet påfølgende faktura.

Kan jeg endre forfallsdato på fakturaen?

Dersom du er en privatkunde, og ikke er underlagt noen spesialavtale, kan du fritt endre forfallsdato. Vi har 5 forfallsdatoer hver måned. Kontakt kundeservice for å endre forfallsdato.

Er du bedriftskunde gjelder egne vilkår. Kontakt Kundeservice Bedrift for hjelp.

Hva skjer hvis faktura ikke betales?
 • Trinn 1: Inkassovarsel sendes ut.

 • Trinn 2: SMS-varsel sendes ut.*

 • Trinn 3: Saken oversendes til inkassobyrå.

 • Trinn 4: Abonnementet sperres for utgående samtaler. Samtaler til nødnummer fungerer.

*SMS sendes ikke hvis nummeret det gjelder er kansellert. Vi sender heller ikke ut SMS til kunder som har avdragsordning eller betalingsutsettelse.

Hva er kredittgrense?

Ved opprettelse av abonnement får alle Telias kunder tildelt en kredittgrense. Denne fungerer som en sikkerhet for Telia for å begrense eventuelle tap som følge av for eksempel misbruk eller manglende betalingsevne. Kredittgrensen er et internt verktøy som benyttes av Telia og fungerer ikke som en garanti for deg som kunde.

Du vil bli varslet dersom du nærmer deg grensen, og ved overskridelse kan abonnementet ditt sperres.

Hvorfor har jeg mottatt faktura etter at jeg sa opp mitt abonnement?

Faste avgifter faktureres alltid på forskudd, mens bruk (som for eksempel utenlandsbruk) faktureres alltid på etterskudd. Etter at du har sagt opp ditt abonnement blir du fakturert for månedsavgift ut inneværende fakturaperiode, samt eventuelt forbruk utover det forbruket som er inkludert i abonnementet etter forrige faktura og frem til oppsigelsesdato. Det er dette du mottar sluttfaktura for, etter at du har sagt opp ditt abonnement.

Hvorfor har jeg blitt belastet for flere SMS enn jeg har sendt?

En SMS består av 160 tegn. Skriver du mer enn dette vil meldingen deles opp. På fakturaen vil dette fremkomme som flere SMS etter hverandre. Du blir belastet for hver enkelt SMS.

Hva skjer hvis jeg har betalt en faktura to ganger?
 • Dersom begge innbetalingene er registrert kan du kontakte kundesenteret og få beløpet tilbakeført til din konto.

 • Dersom du ikke melder fra til kundesenteret vil det du har betalt for mye trekkes fra på neste faktura.

Hvorfor har jeg blitt belastet for en tjeneste jeg har sagt opp?

Ved oppsigelse av en tjeneste (ikke selve abonnementet), vil du kunne bli fakturert for månedsavgift for den aktuelle tjenesten ut inneværende fakturaperiode. Men ved neste avregning etter at tjenesten er sagt opp, vil det bli kreditert slik at du i praksis ikke betaler for tjenesten etter den dagen den ble slettet.

Hva trenger jeg når jeg skal betale faktura fra utlandet?
 • Org.nummer: NO 951 589 888

 • Kontonummer: 6005 06 72525

 • Swift: NDEANOKK

 • IBAN: NO82 6005 06 72525

Hvor kan jeg finne årsrapport for fakturaene mine?

Den finner du via saldorapporten på Min side. Der kan du velge år i nedtrekksmenyen. Merk at denne rapporten kun er tilgjengelig hvis du er logget inn som eier av kundenummeret.

Dersom eier ikke kan logge inn, ta kontakt med kundeservice.

Hva er Andre avgifter merket med (K)?

Avgifter merket med (K) er avgifter som belastes selve kundenummeret og ikke den enkelte bruker. Eksempler på slike avgifter er purregebyr, forsinkelsesrenter, fakturagebyr og lignende.

Hvordan kan jeg kontakte dere hvis jeg ikke finner svar på spørsmålene mine?

Dersom du trenger å snakke med oss kan du kontakte oss per chat, telefon eller e-post. Du finner kontaktinformasjon her.

Var denne siden nyttig?
Ja
Nei